Imikhiqizo ebolayo futhi nayo ingangcolisa

Abantu abaningi bakhathazekile nge- imvelo bazama ukuthenga imikhiqizo engasetshenzisiwe ngoba bacabanga ukuthi ngeke babe nomthelela omubi kwezemvelo, kepha lokhu akunjalo ngaso sonke isikhathi.

Umkhiqizo obolayo ngokubolayo kumele ukwazi ukwehlisa isithunzi ngonyaka ongu-1 kepha udinga izimo ezithile ukuze lokhu kwenzeke ngendlela efanele, njengendawo lapho kulahlwa khona umoya-mpilo ukuze uqale inqubo yokwehliswa kwesithunzi.

Ngakolunye uhlangothi, uma umkhiqizo okhiqizwayo ungalahlwa kufayela le- indawo yokulahla udoti ngaphandle komoya-mpilo njengoba kwenzeka ku- izindawo zokulahla udoti kwehlisa isithunzi, kepha kukhiqizwa i-methane, igesi engcolisa kakhulu futhi omunye walabo ababhekene ne- ukufudumala kwezwe.

El i-methane igesi lokho kukhiqizwa ukonakala kukadoti kungasetshenziswa futhi kukhiqize amandla kepha uma kukhishelwa emoyeni kuyangcolisa.

Ezindaweni eziningi okulahlwa kuzo udoti le methane ayibanjwa ngakho ikhiqiza ukungcola okukhulu kwemvelo.

Ngokusobala kungcono ukusebenzisa nokusebenzisa imikhiqizo ebolayo kodwa lokhu akwanele, kuyadingeka ukuthi kufunwe ukuthi le doti iphathwe kahle ukuze ingangcolisi okufanayo.

Okubi ukuphathwa kwemfucuza Kuyangcolisa kakhulu futhi leli qiniso lenzeka emhlabeni wonke selokhu bangcwatshwa noma bashiswa futhi lokhu kudala ukukhishwa okuphawulekayo kobuthi namagesi ayingozi emkhathini.

Imikhiqizo ebolayo nge-biodegradable kufanele ifakwe ezindaweni lapho ingahlanganiswa khona umquba futhi ingayikhiphi imethane.

Kubalulekile ukuthi njengabathengi sizame ukwehlisa ukusetshenziswa kwemikhiqizo epulasitiki, izikhwama noma ngabe zingaboliswa ngo-100%, kodwa futhi sifuna ukuthi iziphathimandla zenze imfucuza efanelekile ukugwema ukungcoliswa.

Kumele sonke sisebenzisane ukuze sinciphise inani le- imfucuza kwiplanethi nokubamba iqhaza ekutholeni iningi lazo ukuze ziphinde zenziwe kabusha noma zonakaliswe ngendlela efanele.

UMTHOMBO: I-BBC