UManuel Ramirez

Ukuzibophelela kwindalo esingqongileyo kunye nendlela ekubaluleke ngayo ukugcina yonke into eyenzekayo emhlabeni nakwihlabathi. Ngenjongo yokubonelela ngokukhanya okungakumbi kokusijikelezileyo.

UManuel Ramírez ubhale amanqaku ali-135 ukusukela ngeyeSilimela ka-2014