Izibonelelo zecotton organic

Ngamaxesha ophuhliso oluzinzileyo, i-ecology kunye norhwebo olufanelekileyo, ikotoni yendalo yinto entsha yefashoni kwiimpahla zethu.

Ubungozi bokufuya iintlanzi

Ukufuya iintlanzi lisebe lezolimo lwamanzi. Ingcali yokufuya iintlanzi, ukufuya iintlanzi kwenziwa emanzini olwandle nakumanzi amatsha.

Inkunkuma yendalo ingenza umgquba owenziwe kakuhle

Inkunkuma yendalo inokuphinda isetyenziswe iphinde ibe ngumgquba okanye isichumiso esiza kusetyenziswa njengezichumisi kwizityalo zethu. Abathengisi abancinci bathengiswa emarikeni, ngendlela elula, esinokuvelisa ngayo umgquba.