Amacandelo

Uhlaziyo oluhlaza luWebhusayithi eyilelwe ukusasaza imiba enxulumene namandla, kunye namandla ahlaziyekayo, aluhlaza kwaye acocekile. Ngesi sizathu i-web yenziwe kwaye ingumxholo esiwuthandayo.

Kodwa iwebhu iyakhula kwaye ngakumbi nangakumbi sithetha nge-Ecology kunye neNdalo, ezizizihloko ezincedisayo kwezi zokuqala kwaye ngokoluvo lwethu bayishiya i-web efanelekileyo enomxholo ovaliweyo nonxulumene noko.