Suy dinh dưỡng, sức khỏe và môi trường

Làm thế nào để tổ chức lại việc quản trị hệ thống lương thực thế giới để đối mặt với ba thách thức lớn nhất của thế kỷ XNUMX, chẳng hạn như suy dinh dưỡng?

Lợi ích của bông hữu cơ

Trong thời đại phát triển bền vững, sinh thái và thương mại công bằng, bông hữu cơ là mặt hàng thời trang mới trong tủ quần áo của chúng ta.

Sự nguy hiểm của việc nuôi cá

Nuôi cá là một nhánh của nuôi trồng thủy sản. Chuyên nuôi cá, nuôi cá được thực hiện trong cả nước biển và nước ngọt.

Rác hữu cơ có thể làm phân trộn tự chế tốt

Rác hữu cơ có thể được tái chế thành phân trộn hoặc phân trộn để sử dụng làm phân bón cho cây trồng của chúng ta. Trên thị trường bày bán các thùng ủ nhỏ mà theo cách đơn giản, chúng ta có thể sản xuất phân trộn.