mô phỏng phân hạch hạt nhân

Sự phân hạch hạt nhân là gì

Trong bài đăng này, bạn sẽ thấy định nghĩa và hoạt động của phân hạch hạt nhân và sự khác biệt với phản ứng tổng hợp hạt nhân. Bạn muốn biết nhiều hơn?

năng lượng hạt nhân là an toàn nhất

Điện hạt nhân là an toàn nhất

Mặc dù nó chống lại mọi thứ được cho là cho đến nay, nhưng năng lượng an toàn nhất tồn tại ngày nay là hạt nhân. Bạn muốn biết tại sao không?