Fausto Ramírez

Sinh năm 1965 tại Malaga, Fausto Antonio Ramírez là người đóng góp thường xuyên cho các phương tiện truyền thông kỹ thuật số khác nhau. Nhà văn tường thuật, anh ta có một số ấn phẩm trên thị trường. Anh ấy hiện đang làm một cuốn tiểu thuyết mới. Đam mê thế giới sinh thái và môi trường, anh ấy là một nhà hoạt động tận tụy vì năng lượng tái tạo.