Manuel Ramirez

Cam kết với môi trường và cách nó là nguyên nhân quan trọng để theo kịp mọi thứ xảy ra trên thế giới và hành tinh của chúng ta. Với ý định cung cấp thêm một chút ánh sáng cho những gì xung quanh chúng ta.

Manuel Ramírez đã viết 135 bài báo kể từ tháng 2014 năm XNUMX