อาคารที่อยู่อาศัยในมาดริดมีการติดตั้งระบบความร้อนใต้พิภพที่ใหญ่ที่สุดในสเปน

อาคารที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นในมาดริดมีการติดตั้งพลังงานความร้อนใต้พิภพหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในสเปนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

พลังงานความร้อนใต้พิภพช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้ 70% ในบ้านเดี่ยว

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่เกิดขึ้นในบ้านเดี่ยวที่ประหยัดพลังงานได้ 70% ด้วยพลังงานความร้อนใต้พิภพ