มลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

เมืองที่ปนเปื้อน

ผู้คนนับล้านทั่วโลกได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศ การมีอยู่ของสารมลพิษในชั้นบรรยากาศมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือด องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่ามลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำที่มีส่วนทำให้เกิดโรคและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั่วโลก โดยประมาณ 9 ใน 10 คนสูดอากาศเสียเข้าไป

ในบทความนี้เราจะบอกคุณว่าอย่างไร มลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของคุณ.

สาเหตุของมลพิษทางอากาศคืออะไร?

มลพิษทางอากาศ

กิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในอุตสาหกรรม การขนส่ง และโรงไฟฟ้า เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด มลพิษทางอากาศ- กระบวนการนี้จะปล่อยสารอันตรายต่างๆออกมา เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ออกไซด์ และอนุภาคแขวนลอย มลพิษเหล่านี้สะสมในชั้นบรรยากาศและส่งผลเสียต่อคุณภาพอากาศที่เราหายใจเข้าไป

ยานยนต์ รวมถึงรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากยานพาหนะเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซอันตรายจำนวนมาก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์- มลพิษเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีส่วนทำให้ภาวะโลกร้อนเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการทำให้คุณภาพอากาศเสื่อมโทรมอีกด้วย

มลพิษทางอากาศยังเกิดจากการเผาไหม้ของชีวมวล รวมทั้งฟืนและถ่าน การเผาไหม้สารเหล่านี้จะปล่อยก๊าซและอนุภาคออกสู่บรรยากาศซึ่งก่อให้เกิด มลพิษ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ได้

มลพิษทางอากาศทั่วโลกไม่ได้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เพียงอย่างเดียว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ภูเขาไฟระเบิด และพายุฝุ่นก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน เหตุการณ์เหล่านี้ปล่อยมลพิษจำนวนมากออกสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้ปัญหามลพิษทางอากาศในระดับโลกรุนแรงขึ้นอีก

ส่งผลกระทบ

มลพิษและความเสี่ยง

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ การปรากฏตัวของสารมลพิษในอากาศเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงหลายประการ รวมถึงโรคทางเดินหายใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงมะเร็ง นอกจาก, ระบบนิเวศทางบกและทางน้ำได้รับความเสียหายอย่างมากอันเป็นผลมาจากมลพิษทางอากาศ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือมลพิษทางอากาศมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในทางกลับกัน ก็เป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลก

ผลกระทบที่เป็นอันตรายของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ การวิจัยอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องระหว่างมลพิษทางอากาศกับความไวต่อสภาวะหัวใจและหลอดเลือดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หัวใจวาย ความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลว และโรคหลอดเลือดสมอง

มลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดมากที่สุดประการหนึ่งคือไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) การปรากฏตัวของก๊าซนี้ในสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลร้ายแรงต่อร่างกาย เช่น ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น การอักเสบของหลอดเลือด การเร่งการพัฒนาของแผ่นไขมันในหลอดเลือดแดง และความเสี่ยงสูงต่อการเกิดลิ่มเลือด ท้ายที่สุดแล้ว ผลกระทบเหล่านี้จะเพิ่มโอกาสที่จะหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมาก

อนุภาคที่ถูกระงับ

มลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ในแง่ของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ฝุ่นละออง (โดยเฉพาะ PM10 และ PM2,5) ถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ อนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้มีความสามารถในการแทรกซึมเข้าไปในปอดและเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เกิดการอักเสบภายในหลอดเลือด สร้างความเสียหายต่อเอ็นโดทีเลียม (เยื่อบุชั้นในของหลอดเลือด) และมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยในการลุกลามของโรคหลอดเลือดหัวใจ

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสโอโซน

สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอาจได้รับผลกระทบจากโอโซนระดับพื้นดิน (O3) ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเพิ่มเติมในชั้นบรรยากาศ แม้ว่าโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์จะปกป้องเราจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตราย แต่โอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์ก็เป็นก๊าซอันตรายที่ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ และทำให้ระบบทางเดินหายใจแย่ลง เช่น โรคหอบหืด นอกจากนี้ การศึกษายังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างระดับโอโซนที่เพิ่มขึ้นกับโอกาสที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดเฉียบพลัน เช่น หัวใจวาย

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศขยายไปไกลกว่าผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้ว เนื่องจากยังช่วยเพิ่มโอกาสที่คนที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมีอาการดังกล่าวอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่มุ่งลดมลพิษทางอากาศและปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของหัวใจและหลอดเลือดของประชากร

มาตรการบางอย่างที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการกับมลพิษทางอากาศต้องอาศัยความพยายามทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวม มีมาตรการหลายประการที่เราสามารถทำได้เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เช่น การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ การโดยสารรถร่วม การเลือกรูปแบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การขี่จักรยาน เพิ่มการออกกำลังกายด้วยการเดินมากขึ้น ลดการใช้พลังงาน และฝึกการรีไซเคิลขยะ- สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำที่เรียบง่ายและสม่ำเสมอซึ่งสามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ของเราและส่งผลเชิงบวกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ทั้งรัฐบาลและบริษัทจำเป็นต้องนำนโยบายและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้มากขึ้น เพื่อลดการปล่อยสารอันตรายสู่อากาศ ซึ่งหมายถึงการบังคับใช้แนวทางที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษของยานพาหนะ สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในแนวทางปฏิบัติทางอุตสาหกรรม

มีหลายประเทศที่มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่ามลภาวะในชั้นบรรยากาศมาก ประเทศเช่นอียิปต์ต้องทำความสะอาดพื้นผิวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการสะสมของอนุภาคแขวนลอย ไม่เพียงแต่จากทรายจากทะเลทรายเท่านั้น แต่ยังมาจากมลพิษจากก๊าซที่ปล่อยออกมาจากยานพาหนะหลายล้านคันที่พวกเขามี

ฉันหวังว่าด้วยข้อมูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่ามลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของคุณอย่างไร


แสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมายด้วย *

*

*

  1. ผู้รับผิดชอบข้อมูล: Miguel ÁngelGatón
  2. วัตถุประสงค์ของข้อมูล: ควบคุมสแปมการจัดการความคิดเห็น
  3. ถูกต้องตามกฎหมาย: ความยินยอมของคุณ
  4. การสื่อสารข้อมูล: ข้อมูลจะไม่ถูกสื่อสารไปยังบุคคลที่สามยกเว้นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
  5. การจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลที่โฮสต์โดย Occentus Networks (EU)
  6. สิทธิ์: คุณสามารถ จำกัด กู้คืนและลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา