ไอแซก

หลงใหลในเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่เอื้อต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่างเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงในการทำงานในบริษัทและช่างเทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม

Isaac ได้เขียนบทความ 1 บทความตั้งแต่เดือนเมษายน 2022