విభాగాలు

గ్రీన్ రెన్యూవబుల్స్ అనేది శక్తులు మరియు పునరుత్పాదక, ఆకుపచ్చ మరియు శుభ్రమైన శక్తులకు సంబంధించిన సమస్యలపై వ్యాప్తి చేయడానికి సృష్టించబడిన వెబ్‌సైట్. ఈ కారణంగా వెబ్ సృష్టించబడింది మరియు ఇది మనకు మక్కువ ఉన్న విషయం.

కానీ వెబ్ పెరుగుతుంది మరియు మనం ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతాము, అవి మొదటి వాటికి పరిపూరకరమైన విషయాలు మరియు మా అభిప్రాయం ప్రకారం అవి క్లోజ్డ్ మరియు సంబంధిత థీమ్‌తో ఆదర్శ వెబ్‌ను వదిలివేస్తాయి.