ఎక్కువ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు

వాలెన్సియా తన విమానాల కోసం కొత్త ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కొనుగోలు చేస్తుంది

రవాణాకు బాధ్యత వహించే నగరాల్లో కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు మంచి ఆయుధం. అందువలన, నేను ...