జర్మన్ పోర్టిల్లో

పర్యావరణ శాస్త్రంలో పట్టభద్రుడయ్యాడు మరియు మాలాగా విశ్వవిద్యాలయం నుండి పర్యావరణ విద్యలో మాస్టర్. పునరుత్పాదక శక్తుల ప్రపంచం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన మార్కెట్లలో పెరుగుతోంది మరియు ఎక్కువ v చిత్యాన్ని తీసుకుంటోంది. నేను పునరుత్పాదక శక్తులపై వందలాది శాస్త్రీయ పత్రికలను చదివాను మరియు నా డిగ్రీలో వారి ఆపరేషన్‌పై అనేక విషయాలను కలిగి ఉన్నాను. అదనంగా, నేను రీసైక్లింగ్ మరియు పర్యావరణ సమస్యలపై విస్తృతంగా శిక్షణ పొందాను, కాబట్టి ఇక్కడ మీరు దాని గురించి ఉత్తమ సమాచారాన్ని పొందవచ్చు.

జెర్మాన్ పోర్టిల్లో జూలై 1062 నుండి 2016 వ్యాసాలు రాశారు