Tomàs Bigordà

Som dataingenjör har min fascination för den globala ekonomin lett mig till att på djupet utforska finansmarknaderna och förnybar energis transformativa inverkan. Mitt engagemang för miljön sträcker sig till återvinning, där jag försöker förnya och utveckla hållbara lösningar. Genom mitt arbete strävar jag efter att bidra till en grönare framtid genom att driva på införandet av ren energi och effektiva återvinningsmetoder. Jag är övertygad om att teknik och ekologisk medvetenhet kan samexistera för att skapa en hälsosammare och ekonomiskt välmående värld.