Daniel Palomino

Jag har examen i miljövetenskap och utökat mina kunskaper, både professionellt och personligt, genomgått kurser om avfallshantering, förnybar energi etc. Å andra sidan är jag författare till bloggen som heter VerdeZona i syfte att nå och sensibilisera allmänheten med problem med miljön, bidrar med min kunskap om olika ämnen.