Немачки Портилло

Дипломирао је науке о животној средини и магистрирао образовање за заштиту животне средине на Универзитету у Малаги. Свет обновљиве енергије расте и постаје све релевантнији на тржиштима енергије широм света. Прочитао сам стотине научних часописа о обновљивим енергијама и у дипломи имао неколико предмета о њиховом деловању. Поред тога, опширно сам обучен за питања рециклирања и заштите животне средине, тако да овде можете пронаћи најбоље информације о томе.