Даниел Паломино

Дипломирао сам науке о животној средини и проширио своје знање, како професионално тако и лично, похађајући курсеве о управљању отпадом, обновљивим изворима енергије итд. С друге стране, аутор сам блога под називом ВердеЗона са циљем да досегнем и сензибилишем јавност са проблеме околине, доприносећи мом знању из различитих предмета.

Даниел Паломино написао је 70 чланака од фебруара 2017. године