Energjia gjeotermale në botë

Energjia gjeotermale është pjesë e grupit të energjive alternative të rinovueshme. Kjo lloj energjie nuk është e re por sot ...