Isaac

I apasionuar pas teknologjisë dhe shkencës të vënë në dispozicion të natyrës dhe mjedisit. Teknik në parandalimin e rrezikut në punë në kompani dhe teknik në menaxhimin e mjedisit.