Tomàs Bigordà

Kot računalniškega inženirja me je fascinacija nad svetovnim gospodarstvom pripeljala do poglobljenega raziskovanja finančnih trgov in transformativnega vpliva obnovljive energije. Moja zavezanost okolju sega tudi do recikliranja, kjer si prizadevam za inovacije in razvoj trajnostnih rešitev. S svojim delom si prizadevam prispevati k bolj zeleni prihodnosti s spodbujanjem sprejemanja čiste energije in učinkovitih praks recikliranja. Trdno sem prepričan, da lahko tehnologija in ekološka ozaveščenost sobivata in ustvarita bolj zdrav in ekonomsko uspešen svet.