Sekcia

Zelená obnoviteľná energia je webová stránka vytvorená za účelom šírenia informácií o otázkach týkajúcich sa energie a obnoviteľnej, zelenej a čistej energie. Z tohto dôvodu bol web vytvorený a je to téma, pre ktorú sme nadšení.

Ale web rastie a čoraz viac hovoríme o ekológii a životnom prostredí, ktoré sú doplnkovými témami k tým prvým a ktoré podľa nášho názoru zanechávajú ideálny web s uzavretou a súvisiacou témou.