reklama

More má rôzne zdroje schopné generovať energiu

More ponúka rôzne zdroje s veľkým potenciálom na výrobu energie: vzduch, vlny, príliv a odliv, rozdiely v teplote a koncentrácii solí, to sú podmienky, ktoré by pomocou vhodnej technológie mohli zmeniť moria a oceány na veľké zdroje obnoviteľnej energie.