biopalivá

Bionafta

Aby sa predišlo používaniu fosílnych palív, ktoré zvyšujú globálne otepľovanie v dôsledku emisií...

reklama

Brazília a biopalivá

Brazília je jednou z najdôležitejších krajín Latinskej Ameriky vďaka svojej veľkosti a skvelej ekonomike, ktorá je...