Daniel Palomino

Vyštudoval som vedy o životnom prostredí a rozšíril som si odborné i osobné vedomosti na kurzy odpadového hospodárstva, obnoviteľnej energie atď. Na druhej strane som autorom blogu VerdeZona s cieľom osloviť a senzibilizovať verejnosť s verejnosťou. problémy životného prostredia, prispievaním k mojim znalostiam rôznych predmetov.