මෝටර් රථයක් ගෑස්ලීන් සිට එල්පීජී දක්වා පරිවර්තනය කරන්න

මෝටර් රථයක් ගෑස්ලීන් සිට එල්පීජී දක්වා පරිවර්තනය කරන්න

එල්පීජී හෝ ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් වායුව ලෙසද හැඳින්වෙන ස්වාභාවික වායුව මත පදනම් වූ ඉන්ධන වේ ...

publicidad
ජීව වායුව

ජීව වායුව ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

සුළං, සූර්ය, භූතාපජ, හයිඩ්‍රොලික් යනාදිය හැරුණු විට පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් ගණනාවක් තිබේ. අද අපි යන්නේ…

අපද්‍රව්‍ය පිරිසැකසුම් කරන උපකරණ

මුළුතැන්ගෙය සඳහා නියම කර ඇති කාබනික අපද්‍රව්‍ය

බොහෝ විට අප උත්සාහ කරන්නේ ඕනෑවට වඩා අපද්‍රව්‍ය ජනනය නොකිරීමට නමුත් එය කළ නොහැකි ය, විශේෂයෙන් කාබනික අපද්‍රව්‍ය, ...

වඩා පුනර්ජනනීය බලශක්තිය

බ්‍රසල්ස් පුනර්ජනනීය නිෂ්පාදන ඉලක්කය 27% දක්වා අඩු කරයි

යුරෝපා සංගමයේ කවුන්සිලය දින කිහිපයකට පෙර අනුමත කළේ අවම වශයෙන් බලශක්තියෙන් 27% ක් කරා ළඟා වීමේ අරමුණයි ...