ජීව වායුව

ජීව වායුව ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

සුළං, සූර්ය, භූතාපජ, හයිඩ්‍රොලික් යනාදිය හැරුණු විට පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් ගණනාවක් තිබේ. අද අපි යන්නේ…

ජීව වායුව නිපදවන මෙක්සිකානු සූරියකාන්ත

ජීව වායුව නිපදවන්නේ ආක්‍රමණශීලී ශාක අපද්‍රව්‍ය වලින්

සෑම වර්ගයකම අපද්‍රව්‍ය මගින් බලශක්තිය උත්පාදනය කිරීමේ විවිධ ක්‍රම අද තිබේ. අපද්‍රව්‍ය සම්පත් ලෙස භාවිතා කිරීම ...

publicidad
ජීව වායුව

අර්තාපල් චිප් අපද්‍රව්‍ය වලින් ජීව වායුව ජනනය කරන්න

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය නිපදවීමට හෝ අපද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ශක්තිය උත්පාදනය කිරීමට බොහෝ ක්‍රම තිබේ ...

නව නොදන්නා බලශක්ති ප්‍රභවයන්

මෙතේනකරණය යන යෙදුමට පිටුපසින් ඔක්සිජන් නොමැති විට කාබනික ද්‍රව්‍ය පිරිහීමේ ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියක් සඟවයි. මෙය නිපදවයි ...

තක්කාලි සහ ගම්මිරිස් අපද්‍රව්‍ය ජෛව වායු නිෂ්පාදනය වැඩි කරයි

වැලෙන්සියා හි පොලිටෙක්නික් විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා scientists යින් කණ්ඩායමක් කෘෂිකාර්මික අපද්‍රව්‍ය භාවිතය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කර විශ්ලේෂණය කර ඇත.

ජීව වායුවේ වාසි

ජීව වායුව යනු වායුව ජනනය කිරීමේ පාරිසරික ක්‍රමයකි. එය නිපදවනු ලබන්නේ අපද්‍රව්‍ය හෝ කාබනික ද්‍රව්‍ය දිරාපත් වීමෙනි. එම…