reklama
ekosystemy mieszane

Mokradła

Wśród naturalnych ekosystemów o dużym znaczeniu ekologicznym i zachowaniu bioróżnorodności znajdują się tereny podmokłe. Cel roczny ...