Daniel Palomino

Ukończyłem naukę o środowisku i poszerzam swoją wiedzę zawodowo i osobiście biorąc udział w kursach z zakresu gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii itp. Z drugiej strony jestem autorem bloga VerdeZona, którego celem jest dotarcie i uwrażliwienie opinii publicznej na temat problemy środowiskowe, wnosząc swoją wiedzę z różnych dziedzin.