ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ

ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ

ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ. ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਤਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕਰੂਸ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਲਿਆਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ.

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ

ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ

ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚਲੇ ਵਾਇਰਸ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ. ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੂਟਨ ਗੰਦਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਐਲਰਜੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ

ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ

ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਕੱਚਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਕਰਾਸ-ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸੂਖਮ-ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵੀ ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਕਰਾਸ-ਗੰਦਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਛਪਾਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਕਰੂਸ ਗੰਦਗੀ ਫੂਡ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ ਹੋਰ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਸ (ਦਸਤ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਆਦਿ) ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮ ਸਮੂਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ areਰਤਾਂ ਹਨ.

ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ

ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਹਨ ਜੋ ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਚੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲਾਲ ਮਾਸ ਦਾ ਲਹੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ.

ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਕਟਰੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਰਡਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬੈਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਓ. ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੱਚੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਹਰਮੀਟਲੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੂਨ ਡਿੱਗ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੈਗ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਭਾਂਡੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੰਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਅੰਡੇ, ਕੱਚੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਅੰਡਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਕੱਚੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੋ. ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਿੱਜ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੋਗਾਣੂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟਲ ਨਾ ਕਰੋ. ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.

ਜਦੋਂ ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹਨ:

 • ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.
 • ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸਤਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ).
 • ਜਦੋਂ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਚੂਹੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.
 • ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਉਤਪਾਦ ਪਕਾਏ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.
 • ਜੇ ਪੈਕ ਉਤਪਾਦ ਬਿਨਾਂ idੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਦੌਰਾਨ. ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭੋਜਨ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ, ਬਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਮ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੂ-ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਜੇ ਵੱਖਰੇ storedੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਚੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਭੋਜਨ ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ. ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਪਦੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਪੇਟ ਨਾਲ coveredੱਕਣਾ ਜਾਂ coveredੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਸ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.


ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ. ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ.

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ *

*

*

 1. ਡੇਟਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਮਿਗੁਏਲ Áੰਗਲ ਗੈਟਨ
 2. ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਪੈਮ, ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ.
 3. ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ: ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ
 4. ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ: ਡੇਟਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
 5. ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ: ਓਸੇਂਟਸ ਨੈਟਵਰਕ (ਈਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ
 6. ਅਧਿਕਾਰ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.