Tomàs Bigordà

Som dataingeniør har min fascinasjon for den globale økonomien ført til at jeg har dypt utforsket finansmarkedene og den transformative effekten av fornybar energi. Mitt engasjement for miljøet strekker seg til resirkulering, hvor jeg søker å innovere og utvikle bærekraftige løsninger. Gjennom arbeidet mitt ønsker jeg å bidra til en grønnere fremtid ved å drive innføringen av ren energi og effektiv gjenvinningspraksis. Jeg er overbevist om at teknologi og økologisk bevissthet kan eksistere side om side for å skape en sunnere og økonomisk velstående verden.