खण्डहरू

हरियो नवीकरणीय उर्जाहरु, र नवीकरणीय, हरियो र स्वच्छ ऊर्जा संग सम्बन्धित मुद्दाहरु को प्रसार गर्न आदेश मा बनाईएको एक वेबसाइट हो। यस कारणले वेब सिर्जना गरिएको हो र यो एक विषय हो जुन हामीसँग भावुक छौं।

तर वेब बढ्दछ र अधिक र अधिक हामी ईकोलोजी र वातावरणको बारेमा कुरा गर्छौं, जुन प्रथमलाई पूरक विषयहरू हुन् र हाम्रो विचारमा तिनीहरू एक बन्द वेब र सम्बन्धित विषयवस्तुको साथ एक आदर्श वेब छोड्दछन्।