स्पेनको जलविद्युत ऊर्जा

स्पेनमा ठूलो जलविद्युत क्षमता छ, यो १०० बर्षको लागि विकसित गरिएको छ। यसको लागि हामीसँग एउटा ठूलो जलविद्युत प्रणाली छ।

क्यानरी टापु एफडकनबाट २२ करोड F० लाख नवीकरणीय परियोजनाहरूमा प्रयोग गरिनेछ

क्यानरी टापु एफडीसीएएन को धन्यवाद, विभिन्न टापुहरुमा उर्जा व्यवस्थापन सुधार गर्न 90 ० वटा परियोजनाहरु लाई € २२ million मिलियन कोष कोष प्राप्त हुनेछ।

माइक्रो टर्बाइन

हाइड्रोटर, हाइड्रोलिक उर्जामा हेर्ने नयाँ तरीका

हाइड्रोटर, नयाँ माइक्रो टर्बाइन नदी ओडार वा कुशलतापूर्वक उनीहरूको एनेक्सिसबाट हाइड्रोलिक उर्जा उत्पादन गर्न सक्षम। पूर्ण स्पेनमा बनेको।

युरेनियम खानी

जर्मनीले कोइला खानीलाई एउटा विशाल जलविद्युत स्टेशनमा परिणत गर्ने छ

२०१ 2018 सम्म, जर्मनीले कुनै पनि एंथ्रासाइट कोइला खानीहरू काम गर्दैन। जलविद्युत उर्जाको विकास। कोस्टा रिकामा नवीकरणीय उर्जाहरू।

केन्द्रीय गोमोरा। नवीकरणीय ऊर्जा

के यो टापुको लागि नवीकरणीय ऊर्जाको साथ मात्र आपूर्ति गर्न सम्भव छ?

क्यानरी टापुहरूमा हामी एल हाइरो भेट्टाउँदछौं, एउटा टापु जसले आफूलाई नवीकरणीय ऊर्जाको साथ मात्र वा पूर्ण रूपमा आपूर्ति गर्न सक्षम छ।