प्रचार
हेटेरोट्रोफिक जीवहरू

हेटरोट्रोफ्स: तिनीहरू के हुन् र विशेषताहरू

प्रकृति र इकोसिस्टममा त्यहाँ जीवहरूको धेरै प्रकारका हुन्छन् र खानाको प्रकार अनुसार वर्गीकरण। एक ...

घरहरूमा सौर्य उर्जा

सौर्य ऊर्जा को लाभहरु

हामीलाई थाहा छ कि मानिसहरु लीप र सीमाहरूबाट नवीकरणीय उर्जाको विकास गरिरहेका छन्। तिनीहरू ती हुन् जसले वातावरण प्रदूषित गर्दैनन् ...

कोटी हाइलाइटहरू