प्रचार
केन्द्रीय कम्पोस्टिला दोस्रो

कम्पोस्टिला थर्मल पावर प्लान्ट

आज हामी एक किसिमको बिजुली प्लान्टको बारेमा कुरा गर्न जानेछौं जसले यसका लागि जीवाश्म ईन्धन प्रयोग गर्दछ। बारेमा…

स्पेनमा थर्मल पावर प्लान्टहरू

स्पेनमा १० सबैभन्दा प्रसिद्ध थर्मल पावर प्लान्टहरू

स्पेनमा ऊर्जा माग धेरै माने कवर गरिएको छ। एक प्रतिशत जीवाश्म ईन्धनहरूमा जान्छ, जस्तै ...

बेलायतले १ coal135 वर्ष पछि विद्युत् उत्पादन गर्न कोइलाको प्रयोग गर्न रोक्दछ

कोइलाले बिजुली उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने यो पहिलो राष्ट्र थियो, १ 135 वर्ष पछि, यो पहिलो हो ...