थप बिजुली गाडीहरू

भ्यालेन्सियाले आफ्नो फ्लीटको लागि नयाँ इलेक्ट्रिक सवारीहरू प्राप्त गर्दछ

यातायातका लागि जिम्मेवार शहरहरूमा प्रदूषण कम गर्न इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरू एक राम्रो हतियार हो। तसर्थ, म ...