इसहाक

प्रकृति र वातावरणको लागि उपलब्ध गराइएको प्रविधि र विज्ञानको बारेमा भावुक। कम्पनीमा व्यावसायिक जोखिम रोकथाममा प्राविधिक र वातावरणीय व्यवस्थापनमा प्राविधिक।

इसहाकले अप्रिल २०२० देखि articles लेख लेखेका छन्