टमस बिगोर्डा

विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था, विशेष गरी वित्तीय बजार र नवीकरणीय ऊर्जाको लागि एक जोश संग कम्प्यूटर ईन्जिनियर।

टोम्स बिगॉर्डले फेब्रुअरी २०१ since देखि २२228 लेख लेखेका छन्