မက္ကဆီကိုနှင့်၎င်း၏ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်စက်ရုံသစ်

မက္ကဆီကိုရှိ Veracruz တွင်ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံအသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ သမ္မတCalderónသည် ...