နူရီယာ

၂၀၁၀ အောက်တိုဘာလမှစပြီး Nuria သည်ဆောင်းပါး ၆၁ ခုရေးသားခဲ့သည်