इसहाक

निसर्ग आणि पर्यावरणासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाबद्दल उत्कट. कंपनीतील व्यावसायिक जोखीम प्रतिबंधातील तंत्रज्ञ आणि पर्यावरण व्यवस्थापनातील तंत्रज्ञ.

इसहाकाने एप्रिल 1 पासून 2022 लेख लिहिले आहेत