റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ

റീസൈക്ലിംഗിനുള്ള ആശയങ്ങൾ

ദൈനംദിന വസ്‌തുക്കൾ പുനരുപയോഗം ചെയ്യുക, പണം ലാഭിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് യഥാർത്ഥവും വ്യക്തിപരവുമായ സ്പർശം നൽകുന്നതിനു പുറമേ, നമുക്ക്…

പാത്രങ്ങൾ പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു

മാലിന്യ സംസ്കരണം

മനുഷ്യൻ തുടർച്ചയായി പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് മാലിന്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് മാലിന്യ സംസ്കരണം പ്രധാനമാണ് ...

പ്രചാരണം
പോളിഎക്സ്പാൻ

വൈറ്റ് കോർക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കോർക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് സ്പെയിൻ, കൂടാതെ ലോകത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് കോർക്ക് ഓക്കുകളിലുമുണ്ട്. അതിനാൽ, ഉള്ളത് ...

പൊട്ടിയ ചില്ല്

ഗ്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്

നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ എല്ലായിടത്തും വലിയ അളവിൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, എങ്ങനെയെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ...

റീസൈക്ലിംഗ് പ്ലാന്റ് സൗകര്യം

റീസൈക്ലിംഗ് പ്ലാന്റ്

നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, മാലിന്യങ്ങളെയും സ്ക്രാപ്പിനെയും പുതിയ വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് റീസൈക്ലിംഗ്.

റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത വിളക്കുകൾ

ഗ്ലാസ് കുപ്പികളുള്ള കരകftsശലങ്ങൾ

എല്ലാ ദിവസവും നിരവധി തരം മാലിന്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അതിലൊന്നാണ് ഗ്ലാസ് കുപ്പികൾ. എനിക്കറിയാം…

ഉപയോഗിച്ച ബൾബുകൾ

ലൈറ്റ് ബൾബുകൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക

ബൾബുകൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു സാധാരണ ഗാർഹിക മാലിന്യമാണ്. ബൾബ് റീസൈക്ലിംഗ് ഒരു ലളിതമായ കാര്യമല്ല ...

സുഗന്ധമുള്ള മെഴുകുതിരികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം

മെഴുകുതിരികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം

അലങ്കാരത്തിന്, മെഴുകുതിരികൾ ഒരു മികച്ച ആശയമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പ്രത്യേകിച്ചും അവ സുഗന്ധമാണെങ്കിൽ. അവർക്ക് ഒരു അലങ്കാര രൂപം ഉണ്ട് ...

ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ജൈവ നശീകരണ വസ്തുക്കൾ

ജൈവ നശീകരണ വസ്തുക്കൾ

പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ ആഗോള പ്രശ്നം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ജൈവ നശീകരണ വസ്തുക്കൾ ജനിക്കുന്നു. അവ മെറ്റീരിയലുകളാണ് ...