സൂര്യൻ ബൈക്ക്

സൂര്യൻ ബൈക്ക്

ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്‌ക്ക് പാനലുകളും സൈക്കിളുകളും കൂടുതൽ പാരിസ്ഥിതികമായി സുസ്ഥിരമായ മൊബിലിറ്റി വാഹനത്തിനുള്ള മികച്ച “ടാൻഡം” ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു,…

സോളാർ പാനലുകൾ

സോളാർ പാനലുകൾ: അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

സോളാർ പാനലുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം, എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ഞങ്ങൾ പതിവായി കാണുന്ന ഒന്നല്ല…

പ്രചാരണം
സോളാർ ഫ്യൂഷൻ

സോളാർ ഫ്യൂഷൻ

സൗരോർജ്ജം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിപ്ലവകരമായ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി കലർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ...

സോളാർ കളക്ടർമാർ

സോളാർ ശേഖരിക്കുന്നവർ

സോളാർ തെർമൽ കളക്ടറുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന സോളാർ തെർമൽ കളക്ടറുകൾ സോളാർ തെർമൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. എ…

എന്താണ് സൗരോർജ്ജം

എന്താണ് സൗരോർജ്ജം

പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജത്തിൽ, സൗരോർജ്ജം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്, കാരണം അതിന് വലിയ വികസനം ഉണ്ട് ...

മേൽക്കൂരയിൽ സോളാർ പാനലുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

സോളാർ പാനലുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

പുനരുപയോഗ g ർജ്ജത്തിനുള്ളിൽ സൗരോർജ്ജമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എങ്കിൽ…

വീടുകളിൽ സൗരോർജ്ജം

സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലൂടെ മനുഷ്യർ പുനരുപയോഗ energy ർജ്ജം വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പരിസ്ഥിതിയെ മലിനപ്പെടുത്താത്തവയാണ് അവ ...

ടെസ്‌ല സോളാർ മേൽക്കൂരകൾ

ടെസ്‌ല സോളാർ മേൽക്കൂരകൾ

അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉയർന്ന മികവ് പുലർത്തുന്ന തലത്തിൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ടെസ്‌ല ...

നിഷ്ക്രിയ സൗരയൂഥം

നിഷ്ക്രിയ സൗരയൂഥം

സുസ്ഥിര വീടുകളിൽ സൗരോർജ്ജത്തിന് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്ഥാനമുണ്ട്. സാങ്കേതിക നവീകരണം പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ...

വിഭാഗം ഹൈലൈറ്റുകൾ