ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ ഉത്ഭവം

ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ ഉത്ഭവം

മനുഷ്യന് അറിയാവുന്ന എല്ലാ രാസ ഘടകങ്ങളെയും ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രാഫിക്, ആശയപരമായ ഉപകരണമാണ് ആവർത്തന പട്ടിക…

പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മെറ്റൽ

ബിസ്മത്ത് ഗുണങ്ങൾ

ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിലെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ ലോഹങ്ങളിലൊന്നായി ബിസ്മത്ത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ഒരു മൂലകമാണ്…

പ്രചാരണം
ഈജിപ്തിലേക്കും വിസയിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യുക

ഈജിപ്തും അതിന്റെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും. സന്ദർശിക്കാൻ വിസ നേടുക

നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള വിസ ആവശ്യമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചരിത്രമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്…

ഒരു വീട്ടിൽ മുഴുവൻ ആസ്ബറ്റോസ് എന്താണ്

ഒരു വീട്ടിൽ ആസ്ബറ്റോസ് എന്താണ്?

പുരാതന കാലം മുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നാരുകളുള്ള ധാതുവാണ് ആസ്ബറ്റോസ്, അതിന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ വ്യവസായത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

ഗതിവിഗതിയിലും സാധ്യതയുള്ള ഊർജ്ജത്തിലും വ്യത്യാസം

ചലനാത്മകവും സാധ്യതയുള്ള ഊർജ്ജവും

ഗതികോർജ്ജം ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഊർജ്ജവും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഊർജ്ജവും...

മാമോട്ടില്ല

ഗ്രൗണ്ട്ഹോഗ് ദിവസം

ഇന്നുവരെ, പ്രശസ്ത ഗ്രൗണ്ട്ഹോഗ് ദിനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടുതലോ കുറവോ അറിയാം. മിക്കയിടത്തും…

വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കൾ

ചാലകവും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് വസ്തുക്കളും

വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ചാലകവും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് വസ്തുക്കളും തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിവുള്ളവരുണ്ട്...

ക്രോസ് മലിനീകരണം

ക്രോസ് മലിനീകരണം

ക്രോസ് മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പോകുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ പരാമർശിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത് ...

വിഭാഗം ഹൈലൈറ്റുകൾ