കൽക്കരിയുടെ പന്തയം വിയറ്റ്നാമിലെ വായുവിനെ വിഷലിപ്തമാക്കുന്നു

വിയറ്റ്നാം കൽക്കരി മലിനീകരണം

ഇതിനായി വിയറ്റ്നാമീസ് അധികൃതർ സ്വീകരിച്ച പന്തയം കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള plants ർജ്ജ നിലയങ്ങൾ demand ർജ്ജ ആവശ്യകതയിലെ ശക്തമായ വർധനവ് നിറവേറ്റുന്നതിനായി മലിനീകരണ മലിനീകരണത്തിലെ വർധനഅതിനാൽ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ വായു അനാരോഗ്യകരമാക്കുന്നു.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട നഗരം ഹനോയിയാണ്, ഇതിനകം 2017 ൽ മാത്രം 38 ദിവസത്തെ ശുദ്ധവായു ആസ്വദിച്ചുലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ലോകാരോഗ്യ സംഘടന) ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശരാശരി അളവ് നാലിരട്ടിയാക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രീൻ ഐഡിയുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് (വിയറ്റ്നാമീസ് സെന്റർ ഫോർ ഗ്രീൻ ഇന്നൊവേഷൻ ആന്റ് ഡവലപ്മെന്റ്).

അതേ സമയം ചുറ്റുമുള്ള ട്രാഫിക്കും വ്യവസായങ്ങളും മറ്റേതൊരു നഗരത്തിലെയും പോലെ ഉദ്‌വമനവുമായി അവരുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് 20 ലധികം കൽക്കരി plants ർജ്ജ നിലയങ്ങൾ ചേർത്തു തലസ്ഥാനത്തിന് ചുറ്റും.

തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ അവസാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

എൻ‌യുഎൻ തി ഖാൻ, ഗ്രീൻ ഐഡി ഡയറക്ടർ, ഹനോയിയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ഇത് വിശദീകരിച്ചു:

ചൈന, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കൽക്കരിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് അപകടമുണ്ടാക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതിയുടെ ത്യാഗവും ശുദ്ധവായുവും ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു പുതിയ വികസന രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സമയമാണിത് ”.

എന്നിരുന്നാലും, ഖാൻ പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ, ഭാഗ്യവശാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ, അവർ കണ്ട വിയറ്റ്നാമീസ് അധികാരികളുടെ പദ്ധതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല. വ്യവസായത്തിന്റെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള വിലകുറഞ്ഞ energy ർജ്ജ സ്രോതസ്സാണ് കൽക്കരി, ഇത് ഓരോ വർഷവും 10% ത്തിൽ കൂടുതൽ വളരുന്നു.

കൂടുതൽ കൽക്കരി നിലയങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ 3 ദശകങ്ങളിലെ വൻ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി energy ർജ്ജ ആവശ്യകതയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു, അതിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ട്.

1991 നും 2012 നും ഇടയിൽ രാജ്യത്തെ ജിഡിപി (മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം) 315 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനം 937 ശതമാനമാണ്.

രാജ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന 26 കൽക്കരി നിലയങ്ങളുമായി 6 ഓടെ 2020 എണ്ണം കൂടി ചേർക്കാനും 2030 ഓടെ പ്രവർത്തനം നടത്താനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം പദ്ധതിയിടുന്നു കുറഞ്ഞത് 51 കൽക്കരി നിലയങ്ങൾ, പ്രതിവർഷം 129 ദശലക്ഷം ടൺ കൽക്കരി കത്തിച്ചുകൊണ്ട്, energy ർജ്ജത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം ഉൽപാദിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കൽക്കരി കോർ യന്ത്രങ്ങൾ

ഹോ ചി മിങ്ങിന് വളരെ അടുത്തുള്ള ലോംഗ് ആൻ പ്രവിശ്യയിൽ (രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരം, വായു ഭയാനകമായി വളരുന്നിടത്ത്), ഈ കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള plants ർജ്ജ നിലയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു നിർമാണം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വിയറ്റ്നാമീസ് സെന്റർ ഫോർ ഗ്രീൻ ഇന്നൊവേഷൻ ആന്റ് ഡവലപ്മെൻറ് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ വായുവിലെ പൊടിയുടെ അളവ് 11 കൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ്, കൂടാതെ സൾഫർ ഓക്സൈഡ് 7 ഉം നൈട്രേറ്റ് ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് 4 ഉം വർദ്ധിക്കും 2014 ൽ സ്ഥാപിച്ച നിലവാരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ.

ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും മലിനീകരണ മലിനീകരണം 2030 ഓടെ 25% കുറയ്ക്കാനുള്ള വിയറ്റ്നാമിന്റെ പ്രതിബദ്ധത.

അകാലമരണം

ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഗ്രീൻപീസും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, ഈ കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള plants ർജ്ജ നിലയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും തുറക്കലും രാജ്യത്ത് അകാലമരണങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും.

2030 ഓടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു പ്രതിവർഷം 20.000 ത്തിലധികം വിയറ്റ്നാമീസ് മരിക്കും, 2011 നെ അപേക്ഷിച്ച് അഞ്ചിരട്ടി കൂടുതലാണ്, ഒപ്പം ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ശരാശരിയേക്കാളും കൂടുതലാണ്.

കിം യോങ് കിം, ലോക ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഒരു കോൺഫറൻസിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി:

"വിയറ്റ്നാം അതിന്റെ പദ്ധതികൾ തുടരുകയും മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾ അതേ പാത പിന്തുടരുകയും ചെയ്താൽ അത് ഗ്രഹത്തിന് ഒരു ദുരന്തമായിരിക്കും."

അടുത്ത കാലത്തായി ഏഷ്യയിലെ നിരവധി കൽക്കരി നിലയങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയ ഈ സ്ഥാപനം 2019 മുതൽ അതിന്റെ സഹായത്തോടെ അവസാനിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, വിയറ്റ്നാം ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാൻ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു, കൽക്കരി നഷ്ടപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക ആവശ്യകതകളും കമ്പനികൾക്ക് കൂടുതൽ കർശനമാണ്.

ഈ കാരണങ്ങളാൽ, ലോകബാങ്കും പരിസ്ഥിതി ഗ്രൂപ്പുകളും എത്ര മണിക്കൂർ സൂര്യപ്രകാശവും ഹനോയി ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചില പ്രദേശങ്ങളുടെ കാറ്റിന്റെ സാധ്യതയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന സുസ്ഥിര ബദൽ ഒരു മുൻ‌ഗണനയായി തോന്നുന്നില്ല.

ഹോങ് ക്വോക്ക് വുവാങ്, വ്യവസായ ഉപമന്ത്രി, അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു:

സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റവും രാജ്യത്ത് സൂര്യന്റെയും കാറ്റിന്റെയും സ്ഥിരതയുടെ അഭാവം മൂലം കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ച് ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന energy ർജ്ജമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രേരണ തുടരും.

 


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

*

*

  1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
  2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
  3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
  4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
  5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
  6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.