Секции

Зелените обновливи извори се веб-страница креирана со цел дисеминација на прашања поврзани со енергијата и обновливите извори, зелената и чистата енергија. За оваа причина, мрежата е создадена и таа е предмет за кој сме страствени.

Но, мрежата расте и сè повеќе зборуваме за екологијата и животната средина, кои се комплементарни теми на првите и дека според нас оставаат идеална мрежа и со затворена и поврзана тема.