рекламирање

Законодавството за хидроелектрична енергија ја зајакнува потребата за безбедна чиста енергија (II)

Законот за подобрување на хидроелектричната енергија ќе создаде поголема доверба кај потенцијалните инвеститори. Меѓу другото, тоа би воспоставило субвенции ...