Велика Британија престанува да користи јаглен за производство на електрична енергија 135 години подоцна

Тоа беше првата нација што користеше јаглен за производство на електрична енергија, 135 години подоцна, таа е прва од ...

рекламирање