рекламирање
обновливи

Обновливите извори на енергија сочинуваат 17,3% од крајната потрошувачка на енергија

Според податоците на крајот на 2016 година од Институтот за економски студии (ИЕЕ), обновливите извори на енергија учествуваат со 17,3% во бруто потрошувачката на финална енергија во Шпанија.