употреба на велосипед

Светски ден на велосипедот

19 април, е меѓународен ден на велосипедот. Добро познат ден за одбрана на велосипедисти и повикување на институциите да понудат алтернативи